Príbeh obnovy veže kostola Najsvätejšej Trojice v Malackách

Približne pred 90 rokmi prebiehala rekonštrukcia veže farského kostola. Neexistuje kronika, ktorá by poskytovala o celej prestavbe podrobné informácie, ale na základe informácií z rôznych prameňov sa dá aspoň v základných črtách poskladať priebeh prác. Čítať ďalej

Západné krídlo pálffyovského zámku v Malackách

Zámok skrýva mnoho nezodpovedaných otázok, týkajúcich sa jeho stavebného vývoja. Najväčšiu pozornosť púta čelné krídlo. Pozrieme sa naň bližšie. Čítať ďalej

Plavecká jaskyňa

Pod Plaveckým hradom sa nachádza niekoľko storočí známa jaskyňa, pomenovaná ako Plavecká jaskyňa. Je považovaná za prvú sprístupnenú jaskyňu na území Slovenska. Počas predposledného dňa roka 2014 bude prístupná pre verejnosť. Čítať ďalej

Komíny pálffyovského zámku v Malackách

Pred pár dňami sa na budove zámku začalo stavať lešenie, čo signalizuje začiatok prác na reškonštrukcii strechy a komínov. Čítať ďalej

Krypty pod Čiernym kláštorom

Pod Čiernym kláštorom sa nachádzajú rozsiahle podzemné priestory. O pivniciach pod kláštorom sme pred niekoľkými rokmi písali, kryptám sa venujeme prvý raz. Čítať ďalej

Genius loci (26) – Dom Jávorovcov

V rámci rubriky Genius loci sa pozrieme na jeden z najstarších domov v Malackách. Dom sa nachádza na Dolnom konci vedľa farského kostola. Zaužívalo sa označenie Jávorových dom. Čítať ďalej

Pálffyovský majer pri zámockom parku v Malackách

Pálffyovci mali južne od zámockého parku vnútorný majer, začínajúci tesne vedľa Čiernej brány a pokračujúci nad areálom neskoršej píly. Išlo o časť hospodárskeho zázemia zámku. Majer pozostával z hospodárskych objektov a menších bytov. Bližšie sa pozrieme na budovy najbližšie k zámockej aleji. Čítať ďalej

Hrobka súrodencov Mayerovcov na starom cintoríne

Jeden z najzaujímavejších náhrobkov na starom cintoríne je hrob príbuzenstva rodiny Mayerovcov, potomkov niekdajšieho obchodníka Jozefa Mayera a jeho manželky Františky. Pri pohľade na umiestnenie hrobky, na jej architektonickú podobu, ako aj na mená pochovaných, je zrejmé, že išlo o najvyššiu vrstvu Čítať ďalej

Nová kaplnka v bývalom kláštore

Pri príležitosti sviatku nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá je patrónkou františkánskeho komplexu Čierneho kláštora, prebiehala na Spojenej škole sv. Františka Assiského slávnosť. Jej súčasťou bola posviacka novej školskej kaplnky, zasvätenej Panne Márii. Čítať ďalej

Čierna brána zámockého parku

Bráne do zámockého parku, označovanej v minulosti ako Čierna brána, sme sa venovali už mnohokrát. Pozrieme sa na ňu detailnejšie v rubrike Fotky pod lupou, konkrétne na jej podobu okolo roku 1930. Čítať ďalej