Sprístupnia sa významné malacké pamiatky

Malacky sa opäť zapájajú do aktivít spojených so Svetovým dňom cestovného ruchu. Ten je vždy až na konci septembra, ale vzhľadom na spoločný termín konania jesennej Malackej šošovice a divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku sa podujatie pre turistov presunulo na 19. september. Čítať ďalej

Neznámy vstup do zámockej kaplnky v Malackách

Kaplnka sv. Kríža v pálffyovskom zámku v Malackách láka. Svojou rozlohou, svojou (prakticky neznámou) históriou, príbehom zamurovaného oltára či možnosťou sprevádzkovania. Prinášame zaujímavú informáciu, ktorá zrejme unikla mnohým. Ukázali nám ju historické fotografie. Čítať ďalej

Náhrobok mlynárskej rodiny Lukáčovcov na starom cintoríne v Malackách

Jedným zo zaujímavých náhrobkov na starom cintoríne je náhrobok Lukáčovcov, nachádzajúci sa tesne vedľa entnerovského náhrobku. Má viac ako sto rokov a ľudia, ktorí v ňom spočinuli, zažili kus histórie v Malackách a v Rohožníku. Čítať ďalej

Príbeh obnovy veže kostola Najsvätejšej Trojice v Malackách

Približne pred 90 rokmi prebiehala rekonštrukcia veže farského kostola. Neexistuje kronika, ktorá by poskytovala o celej prestavbe podrobné informácie, ale na základe informácií z rôznych prameňov sa dá aspoň v základných črtách poskladať priebeh prác. Čítať ďalej

Západné krídlo pálffyovského zámku v Malackách

Zámok skrýva mnoho nezodpovedaných otázok, týkajúcich sa jeho stavebného vývoja. Najväčšiu pozornosť púta čelné krídlo. Pozrieme sa naň bližšie. Čítať ďalej

Plavecká jaskyňa

Pod Plaveckým hradom sa nachádza niekoľko storočí známa jaskyňa, pomenovaná ako Plavecká jaskyňa. Je považovaná za prvú sprístupnenú jaskyňu na území Slovenska. Počas predposledného dňa roka 2014 bude prístupná pre verejnosť. Čítať ďalej

Komíny pálffyovského zámku v Malackách

Pred pár dňami sa na budove zámku začalo stavať lešenie, čo signalizuje začiatok prác na reškonštrukcii strechy a komínov. Čítať ďalej

Krypty pod Čiernym kláštorom

Pod Čiernym kláštorom sa nachádzajú rozsiahle podzemné priestory. O pivniciach pod kláštorom sme pred niekoľkými rokmi písali, kryptám sa venujeme prvý raz. Čítať ďalej

Genius loci (26) – Dom Jávorovcov

V rámci rubriky Genius loci sa pozrieme na jeden z najstarších domov v Malackách. Dom sa nachádza na Dolnom konci vedľa farského kostola. Zaužívalo sa označenie Jávorových dom. Čítať ďalej

Pálffyovský majer pri zámockom parku v Malackách

Pálffyovci mali južne od zámockého parku vnútorný majer, začínajúci tesne vedľa Čiernej brány a pokračujúci nad areálom neskoršej píly. Išlo o časť hospodárskeho zázemia zámku. Majer pozostával z hospodárskych objektov a menších bytov. Bližšie sa pozrieme na budovy najbližšie k zámockej aleji. Čítať ďalej