Zberateľ a archeológ Móric Spitzer

Tento rok uplynulo 165 rokov od narodenia amatérskeho archeológa Mórica Spitzera, pochádzajúceho z Malaciek. Bol na svoju dobu výnimočným zberateľom a archeológom. Vybudoval unikátne múzeum, dodnes nezachované. Read more

Malacký františkán P. Teodorik Zúbek

Pred sto rokmi sa v Malackách narodil františkánsky kňaz, historik a prekladateľ P. Teodorik Zúbek, mladší brat spisovateľa Ľuda Zúbka. Read more

Malacký rodák Ivan Dérer

Pred 130 rokmi sa v Malackách v dome neďaleko miesta, kde zakrátko postavili synagógu, narodil jeden z najslávnejších malackých rodákov Ivan Dérer. Read more

Malacký rodák Titus Písečný

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil františkán P. Titus Písečný, ktorý sa v 19. storočí aktívne zapájal do národného života v regióne. Read more

Odišiel Peter Farkas-Žiška

V pondelok 9. decembra 2013 zomrel Peter Farkas-Žiška. Na začiatku milénia strávil jeden rok v Malackách. Hoci mal krátko pred tridsiatkou, bol osobnosťou. No zároveň bol (alebo stal sa) nepohodlnou osobou, ako som zistil pred chvíľou. Read more

Pavol IV. Pálffy

“My gróf Pavol Pálffy z Erdödu, palatín kráľovstva uhorského, sudca Kumánov, rytier zlatého rúna, doživotný najvyšší gróf Plaveckého hradu a stolice Bratislavskej a kapitán jej hradu, slobodný barón stupavský a na Červenom kameni, pán Marcheggu a Bojníc, taktiež tajný radca a komorník najjasnejšieho kniežaťa a pána, vznešeného Ferdinanda III. Read more

Olšovský a Dérer čestnými občanmi Malaciek

Pred 80 rokmi bola v Malackách veľká slávnosť. Dôvodom bolo udelenie čestného občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom – františkánovi P. Mansvétovi Olšovskému a politikovi dr. Ivanovi Dérerovi. Read more

Malacký farár v polovici 19. storočia – Imrich Ostrovský

Pred 230 rokmi sa narodil niekdajší malacký farár Imrich Ostrovský, ktorý v našom meste zažil okrem všedných dní aj morovú epidémiu, návštevu kráľovského páru či veľkú revolúciu spojenú so zrušením poddanstva. Read more

Neznámy malacký rodák František Szilányi

Pred 180 rokmi sa v malackej učiteľskej rodine narodil neskorší kňaz František Szilányi. Radí sa medzi najvýznamnejšie osobnosti Malaciek, hoci dnes je takmer neznámy. Read more

Štefan Friedrich – maďarský minister z Malaciek

Pred 130 rokmi sa v Malackách narodil Štefan Friedrich, známy z encyklopédií ako uhorský politik a továrnik, ale aj športovec. Read more