Malacký rodák Titus Písečný

Pred dvesto rokmi sa v Malackách narodil františkán P. Titus Písečný, ktorý sa v 19. storočí aktívne zapájal do národného života v regióne. Read more

Odišiel Peter Farkas-Žiška

V pondelok 9. decembra 2013 zomrel Peter Farkas-Žiška. Na začiatku milénia strávil jeden rok v Malackách. Hoci mal krátko pred tridsiatkou, bol osobnosťou. No zároveň bol (alebo stal sa) nepohodlnou osobou, ako som zistil pred chvíľou. Read more

Pavol IV. Pálffy

“My gróf Pavol Pálffy z Erdödu, palatín kráľovstva uhorského, sudca Kumánov, rytier zlatého rúna, doživotný najvyšší gróf Plaveckého hradu a stolice Bratislavskej a kapitán jej hradu, slobodný barón stupavský a na Červenom kameni, pán Marcheggu a Bojníc, taktiež tajný radca a komorník najjasnejšieho kniežaťa a pána, vznešeného Ferdinanda III. Read more

Olšovský a Dérer čestnými občanmi Malaciek

Pred 80 rokmi bola v Malackách veľká slávnosť. Dôvodom bolo udelenie čestného občianstva mesta dvom významným osobnostiam spojeným s mestom – františkánovi P. Mansvétovi Olšovskému a politikovi dr. Ivanovi Dérerovi. Read more

Malacký farár v polovici 19. storočia – Imrich Ostrovský

Pred 230 rokmi sa narodil niekdajší malacký farár Imrich Ostrovský, ktorý v našom meste zažil okrem všedných dní aj morovú epidémiu, návštevu kráľovského páru či veľkú revolúciu spojenú so zrušením poddanstva. Read more

Neznámy malacký rodák František Szilányi

Pred 180 rokmi sa v malackej učiteľskej rodine narodil neskorší kňaz František Szilányi. Radí sa medzi najvýznamnejšie osobnosti Malaciek, hoci dnes je takmer neznámy. Read more

Štefan Friedrich – maďarský minister z Malaciek

Pred 130 rokmi sa v Malackách narodil Štefan Friedrich, známy z encyklopédií ako uhorský politik a továrnik, ale aj športovec. Read more

Páter Emanuel Cubínek

Pred sto rokmi sa na Orave narodil františkán Emanuel Cubínek, ktorý zanechal stopu v slovenskej literatúre, ale aj medzi ľuďmi na Záhorí – v Skalici a v Malackách. Jeho život ukončila ruka vraha. Read more

Páter Vendelín Kučera

Pred 120 rokmi sa v Malackách narodil františkán Vendelín Kučera, jeden z najvýznamnejších františkánov pochádzajúcich z nášho mesta. Istý čas pôsobil aj ako malacký farár. Read more

Dekan Dr. Jozef Kováč

Uplynulo 155 rokov od narodenia malackého rodáka Dr. Jozefa Kováča, ktorý tu zároveň viac ako 30 rokov vykonával kňazskú činnosť. Podľa niektorých bol posledným farárom, ktorý v Malackách chcel pôsobiť. Read more