Malacký františkán P. Teodorik Zúbek

Pred sto rokmi sa v Malackách narodil františkánsky kňaz, historik a prekladateľ P. Teodorik Zúbek, mladší brat spisovateľa Ľuda Zúbka.

Teodorik sa narodil 4. apríla 1914 ako Jozef Zúbek rodičom Jánovi Zúbkovi a Terézii, rodenej Ivanovej. Rodný dom na Sládkovičovej ulici v Malackách dodnes stojí.

Do kláštora vstúpil v roku 1929 v Trnave. Študoval na gymnáziách v Bratislave a v Skalici, kde v roku 1934 maturoval. Teológiu študoval v Bratislave a v Záhrebe. Za kňaza ho vysvätili v roku 1938 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Potom študoval na švajčiarskej univerzite vo Fribourgu, kde získal v roku 1940 doktorát z teológie.

Teodorik Zúbek v Malackách

P. Teodorik Zúbek na dvore rodičovského domu v Malackách

Neskôr vyučoval na teologickej fakulte, resp. na františkánskom teologickom učilišti, kde sa stal rektorom.

Pomery sa pre františkánov po roku 1945 zhoršili. V roku 1947 bol krátko väznený.

Teodorik Zúbek

P. Teodorik Zúbek v krihu rodiny

Po likvidácii kláštorov v roku 1950 sa dostal do koncetračného kláštora vo Svätom (Hronskom) Beňadiku. Odtiaľ o dva týždne utiekol. Takmer rok sa skrýval na Slovensku a tajne pôsobil ako kňaz. Vo februári 1951 emigroval cez Rakúsko do Ríma a odtiaľ do USA, kde žil od roku 1952 do smrti.

V období 1956-1960 bol profesorom teológie na Seton Hall University v Newark, N.J. Istý čas pôsobil ako redaktor Listov sv. Františka. V období 1964-1970 bol predstaveným slovenských františkánov v Amerike.

Teodorik Zúbek. Foto: http://www.frantiskani.sk/nekr/obrazky/26.jpg

P. Teodorik Zúbek pri pomníku P. Chryzostoma Bardysa

Venoval sa publicistickej činnosti. Písal do Serafínského sveta, Rozvoja a Františkánskeho obzoru, ale aj do časopisov Smer, Slovenský učiteľ, Nová práca a ďalších. Dizertačná práca Zásahy Jozefa II. do života slovenských františkánov bola vydaná knižne. V písaní pokračoval aj v Amerike. Jednak prispieval do viacerých časopisov, jednak písal knihy. Kniha Umlčaná cirkev na Slovensku (The Church of Silence in Slovakia) bola vydaná v roku 1956. Ďalšia kniha Slovenskí biskupi – Kristovi mučeníci (Slovaks bishops – Martyrs of‘ Christ) o šesť rokov neskôr. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti.

Zomrel v Pittsburghu 27. júna 1988.

Zdroje:
http://www.frantiskani.sk/nekr/06/zubek.htm
Križová, M.: Poznávame slovenské osobnosti. Dr. Teodorik Jozef Zúbek. In. Rodinné spoločenstvo 10/1993

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.