Články

Almanach, ktorý nezapadol prachom

Keď sa pred takmer osemdesiatimi rokmi podujali učení muži Záhoria vydať svoje umelecké, ale hlavne odborné texty v spoločnom almanachu, sotvakto tušil, že budú tak veľavravne zachytávať dobu i spoločnosť, v ktorej vznikli. Reč je o Almanachu Spolku záhorských akademikov, ktorého listovanie vzbudzuje chvíľami obdiv, inokedy údiv, raz úsmev a potom zasa mrazivé tušenie. Čítať ďalej

Malacký františkán P. Teodorik Zúbek

Pred sto rokmi sa v Malackách narodil františkánsky kňaz, historik a prekladateľ P. Teodorik Zúbek, mladší brat spisovateľa Ľuda Zúbka. Čítať ďalej

Ľudo Zúbek

12. júla uplynulo 105 rokov od narodenia jedného z najslávnejších rodákov z Malaciek – spisovateľa Ľuda Zúbka. V článku sa dozviete, ako si na neho spomínali príbuzní, a môžete si pozrieť niekoľko doteraz nepublikovaných fotiek.
Čítať ďalej

Stránky

Významní malackí rodáci

Hudobný skladateľ , učiteľ, kapelmajster. Narodil sa v Malackách 14. marca 1808 ako syn cisárskeho úradníka. Pôsobil v Rakúsko-Uhorsk u a Poľsku. Za veľkú omšu v D, venovanú v roku 1852 cisárovi Františkovi Jozefovi I. dostal zlatú medailu za umenie a vedu. Celkovo skomponoval šesť slávnostných omší, oratórium, romantickú operu a desiatky ďalších hudobných diel. Zomrel v roku 1884 v maďarskom meste Pécs.

Hudobný skladateľ , učiteľ, kapelmajster. Narodil sa v Malackách 14. marca 1808 ako syn cisárskeho úradníka. Pôsobil v Rakúsko-Uhorsku a Poľsku. Za veľkú omšu v D, venovanú v roku 1852 cisárovi Františkovi Jozefovi I. dostal zlatú medailu za umenie a vedu. Celkovo skomponoval šesť slávnostných omší, oratórium, romantickú operu a desiatky ďalších hudobných diel. Zomrel v roku 1884 v maďarskom meste Pécs.

Fotografi. Bratia, ktorí sa narodili v Malackách (Ľudovít 15. 8. 1827 a Viktor 3. októbra 1839). Obaja sa stali slávnymi ako fotografi, patrili medzi najznámejších fotografov v celej rakúsko-uhorskej monarchii. Ateliér mali vo Viedni, fotografovali najmä portréty prominentov – cisársky rod, politikov, vedcov, umelcov. V ich ateliéri vznikli aj fotografie malackých Pálffyovcov. Ľudovít zomrel 12. mája 1879, Viktor zomrel 10. apríla 1894.

Biskupský vikár, pápežský prelát. Narodil sa v Malackách 21. augusta 1833. Študoval v Nitre, Trnave a Budapešti. V roku 1856 ho vysvätili a hneď začal učiť na univerzite. V období 1893-1901 bol trnavským arcibiskupským vikárom.

Architekt, pedagóg. Narodil sa v Malackách 21. januára 1890. Syn majiteľa malackej tlačiarne Alfreda Wiesnera. Ako architekt a pedagóg pôsobil v Brne, kde projektoval niekoľko významných stavieb. Neskôr pôsobil v anglickom Liverpoole, kde sa venoval sakrálnym stavbám. Zomrel 15. júla 1971.

Architekt, narodil sa v Malackách 18. decembra 1874. V roku 1889 odišiel do Viedne, kde absolvoval priemyslovku. Pracoval v stavebníctve, neskôr ako technický úradník. Ako architekt a stavbyvedúci sa spolu s Ottom Richterom podpísal pod niekoľko obytných a komerčných budov vo Viedni. Zomrel 14. júla 1916.

Politik, športovec. Narodil sa 1. júla 1883, syn lekárnika. Bol jeden z prvých futbalistov v Malackách, neskôr študoval v Budapešti, Charlottenburgu, Berlíne. Venoval sa politike, krátky čas bol predsedom maďarskej vlády, neskôr ministrom a potom poslancom maďarského parlamentu. Zomrel 25. 11. 1951.

Akademický maliar, reštaurátor. Narodil sa v Malackách 22. novembra 1836. V Malackách rekonštruoval františkánsky kostol a kláštor, vytvoril bočný oltár Božskeho srdca Ježišovho. V roku 1882 rekonštruoval tiež zámockú kaplnku. Zomrel 28. mája 1912.

Františkánsky kňaz, hudobný skladateľ. Narodil sa 12. marca 1893 v Malackách. Pôsobil v malackom kláštore, istý čas aj ako gvardián, istý čas ako správca farnosti. Bol tiež katechétom a organistom. Zomrel 31. decembra 1937.

Politik, advokát. Narodil sa v Malackách 2. marca 1884 v rodine advokáta Dr. Jozefa Dérera. Vyštudoval právo, pôsobil v politike. Bol advokátom a niekoľkonásobným ministrom, neskôr prezidentom Najvyššieho súdu v Prahe. V roku 1933 mu slávnostne udelili čestné občianstvo Malaciek. Zomrel 10. marca 1973.

Spisovateľ, prekladateľ, dramaturg, redaktor. Narodil sa 12. júla 1907 v Malackách. Významný povojnový autor románov, rozhlasových hier a literatúry faktu, najmä s historickou tematikou. Zomrel 23. 6. 1969.

Herec. Narodil sa v Malackách 13. januára 1928. Jeden z najznámejšch slovenských hercov povojnového obdobia. Pôsobil v martinskom divadle, neskôr 45 rokov v činohre Slovenského národného divadla. Zahral si v 37 filmoch. Prvý raz v roku 1950  vo filme Vítězná křídla, naposledy v roku 1988 v rozprávke Nebojsa.

Keramička. Narodila sa 28. decembra 1945 v Malackách. Venuje sa umeleckej tvorbe, ateliér má v jednej z bášt Čierneho kláštora. vystavuje od roku 1974, jej práce videli návštevníci na približne 50 rôznych výstavách, vrátane zahraničia. Je členkou Art clubu 2002.