Krypty pod Čiernym kláštorom

Pod Čiernym kláštorom sa nachádzajú rozsiahle podzemné priestory. O pivniciach pod kláštorom sme pred niekoľkými rokmi písali, kryptám sa venujeme prvý raz.
Krypty sa nachádzajú priamo pod kostolom – pod celou hlavnou loďou a pod časťou bočných kaplniek. Oblúky klenieb nie sú rovnaké. Nie možné, že vznikli v rôznom čase. Nie je vylúčené, že niektoré pochádzajú z niekdajšieho zámku, prestavaného neskôr na kláštor.

Pôvodne sa do krýpt vstupovalo otvormi v podlahe kostola. Krypty mali štyri časti a každá mala samostatný vstup. Dnes sú v kostole voľne vidieť dva z nich, v zadnej časti hlavnej lode.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách. Jeden z otvorov, ktorý je v podlahe kostola vidieť aj dnes.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách.  Jeden z niekdajších vchodov, dnes zakrytý kobercom.

Po prestavbe krýpt v 19. storočí nastali presuny a pohrebisko dostalo dnešnú podobu. Pálffyovskú kryptu po týchto zmenách tvorila podzemná časť pod hlavnou loďou od stredu smerom k oltáru a prestavaná bočná kaplnka v nadzemnej časti. Do tejto časti sa vchádzalo novým veľkým vstupom z dnešného parku.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách. Oltár zo začiatku 20. storočia v nadzemnej časti.

Do ďalších častí sa vchádzalo menším vstupom rovnako z parku. Tento vstup je dnes uzavretý, v podzemí sú všetky časti spojené.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách. Vľavo bol vstup do pálffyovskej časti, vpravo do zvyšných dvoch.

V kryptách sa pochovávalo už v 17. storočí a podľa údajov Pavla Hallona v nich bolo spolu pochovaných približne 200 osôb.

P. Hallon spomína zoznamy všetkých pochovaných, žiaľ tieto (s výnimkou pálffyovských) sú v súčasnosti neznáme. Pramene týkajúce sa pochovaných Pálffyovcov sa rôznia. Podľa tabúľ v oboch častiach pálffyovskej krypty je tam pochovaných spolu 48 členov rodu.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách. Historický záber.

Návštevníci môžu vidieť truhly rodičov posledného malackého kniežaťa Mikuláša XIII. Pálffyho. Ďalšie truhly sú zakryté kamennými doskami (hore) a stenou (dole).

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách.  Nadzemná časť.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách. Pálffyovská časť.

V ďalšej časti pod hlavnou loďou (smerom k vchodu) bývali pochovávaní významnejší ľudia z Malaciek a okolia – kňazi, úradníci a podobne. V časti pod loretánskou kaplnkou, ktorá bola pred prestavbou určená pre Pálffyovcov, boli potom pochovávaní františkáni.

Krypty v Čiernom kláštore v Malackách. Plánik podzemnej časti.

S pravidelným pochovávaním v kryptách sa prestalo v posledných rokoch 19. storočia, odvtedy sa tam pohreby konali len výnimočne. Dnes je v kryptách expozícia, v správe Múzea Michala Tillnera.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.