V rubrike história sú zaradené články týkajúce sa minulosti Malaciek a regiónu Záhoria. Prípadne aj súčasnosti s väzbou na minulosť (historické objekty, osobnosti a podobne). Súčasťou tejto rubriky sú podkategórie Genius loci, Osobnosti, Pálffyovci, Pamiatky, Stroj času a iné.

Kláštorná studňa sa po rokoch dočká obnovy

Málokto o nej vie. Dlhé roky bola dôkladne skrytá pod betónovým poklopom uprostred trávnika v kláštornom nádvorí. Studňa, ktorá v minulosti zásobovala vodou malacký františkánsky kláštor. Čítať ďalej

Plavecké panstvo a Malacky za Pálffyovcov do roku 1848

Pavol IV. Pálffy prevzal panstvo po smrti Petra Balašu, v roku 1622. Malacky už boli v tom čase zemepanským mestečkom patriacim do bratislavskej (prešporskej) župy. Rod Pálffyovcov získal uznanie a významné postavenie v Uhorsku vďaka zásluhám Pavlovho otca Čítať ďalej

Malé sakrálne stavby v Malackách /1/ – Božie muky

„Božie muky sú v našom chotári štyri. Stoja na niečim výrazných a význačných miestach, ktoré bolo treba z dôležitých dôvodov, ktoré sa v našej kolektívnej pamäti zvyčajne nedochovali, označiť.“ Čítať ďalej

Podzemné chodby v Malackách (1)

Pod Malackami vedú podzemné chodby, ktoré spájajú pálfiovský zámok s františkánskym kostolom a kláštorom. Okrem toho existujú ďalšie chodby, ktoré idú rôznymi smermi. Takéto legendy počul snáď každý Malačan. Čítať ďalej

Predpálffyovské Malacky

V najstarších dobách stredoveku tvorilo Záhorie jednotný kultúrny región s územím na pravom brehu rieky Moravy, s dnešnou Moravou. Po vzniku Uhorska Čítať ďalej

Kam zmizli schody?

Niekedy si niektoré veci všimneme a uvedomíme až vtedy, keď je to nenávratne preč. Čítať ďalej

Ad Genius loci (3) – Zvyšky balustrády pri Severínkovi

Rekonštrukcia ostrovčekov na hlavnej svetelnej križovatke pri Severínkovi nám ukázala, kde sa pôvodne nachádzala kamenná ohrada alebo múrik (tzv. balustráda, ktorá obklopovala podstavec sochy.

Čítať ďalej

Aká bola cesta k legende alebo Niekoľko zaujímavostí o františkánskom gymnáziu v Malackách

Františkánske gymnázium v Malackách začalo svoje pôsobenie pred 80 rokmi, v roku 1927. S úspechom fungovalo osemnásť rokov. Potom bolo pod vplyvom politického vývoja poštátnené. Čítať ďalej

Ad Genius loci /1/ – Čo skrývali sutiny…

Minulý týždeň po dlhej dobe začali stavebné práce na novom polyfunkčnom dome v centre Malaciek. O tomto mieste som už písal v inom článku, preto dnes len zopár možno zaujímavých pohľadov o tom, čo sa dá objaviť v sutinách. Čítať ďalej

Genius loci (4) – Školská budova na Kláštornom námestí

Na mieste, kde dnes stojí františkánsky kostol, fara a škola (celý komplex sa vraj kedysi označoval „Čierny kláštor“), stál pôvodne lovecký kaštieľ Čítať ďalej