V rubrike Genius loci sa postupne venujeme významným a zaujímavým miestam a objektom v meste Malacky. Bez ohľadu na to, či budova je zachovaná, či si udržala svoju podobu alebo nie. V povedomí obyvateľov si stále tieto lokality a objekty zachovali svojho „ducha“.

Genius loci (9) – Malý kaštieľ

Jednou z dominánt Malaciek bola aj budova tzv. Malého kaštieľa nachádzajúca sa na ulici Na brehu, v miestach dnešného supermarketu Billa. Bolo to neďaleko zámockého parku. Pred kaštieľom tiekla Malina, resp. jedno koryto potoka. Čítať ďalej

Genius loci (8) – Budova ZŠ Dr. Jozefa Dérera

V období prvej ČSR rástol počet obyvateľov Malaciek a nedostatok školských priestorov prinútil kompetentných uvažovať o novej budove školy. Obecné zastupiteľstvo dlho riešilo otázku postavenia novej školy, nakoniec rozhodlo, že na vlastné náklady novú školu postaví. Čítať ďalej

Už prišiel rad aj na kláštor

To, o čom sa pred pár rokmi hovorilo ako o pláne, sa stáva skutočnosťou. V týchto dňoch prebiehajú výkopové práce, po ktorých možno očakávať stavbu novej budovy Čítať ďalej

Keď ešte Malačania Malinu radi mali…

Maliscapotoca. Potok Malina. Raz uvedený ako miesto, raz ako vodný tok. Slová z listiny z roku 1206 sa považujú za najstaršiu zmienku o Malackách. Čítať ďalej

Genius loci (7) – Korzo

„Malacké nedeľné korzo bolo plné mladých ľudí po svätej omši. Približne od pol dvanástej do dvanástej. Na ceste bolo plno debatujúcich chlapov, občas nejaké auto. Sv. Severínek v strede cesty v parčíku, krásny kľud, pohoda. To boli tie správne bezbariérové chodníky. Rovná široká ulica, veľa zelene pozdĺž cesty, žiaden hluk, smrad od áut.“ Takto spomína na malacké korzo jedna z najstarších pamätníčok.

Čítať ďalej

Genius loci (6) – Bersón

Jedna z najstarších známych stavieb a jedna z prvých poschodových budov v Malackách spoluvytvárala „ducha miesta“ až do začiatku 80-tych rokov minulého storočia. Takzvaný pokrok tých čias spôsobil jej zánik, napriek protestu Malačanov. Prostredníctvom množstva fotiek si budovu známu ako Bersón, pomenovanú podľa posledného nájomcu Karola Bersóna, pripomenieme.

Čítať ďalej

Genius loci (5) – Svätý vrch Kalvária

Takto sa vraj v starých kronikách nazýval kríž na čelnej stene františkánskeho kostola vľavo od vchodu, sochy na podstavcoch pod krížom. Čítať ďalej

Ad Genius loci (3) – Zvyšky balustrády pri Severínkovi

Rekonštrukcia ostrovčekov na hlavnej svetelnej križovatke pri Severínkovi nám ukázala, kde sa pôvodne nachádzala kamenná ohrada alebo múrik (tzv. balustráda, ktorá obklopovala podstavec sochy.

Čítať ďalej

Ad Genius loci /1/ – Čo skrývali sutiny…

Minulý týždeň po dlhej dobe začali stavebné práce na novom polyfunkčnom dome v centre Malaciek. O tomto mieste som už písal v inom článku, preto dnes len zopár možno zaujímavých pohľadov o tom, čo sa dá objaviť v sutinách. Čítať ďalej

Genius loci (4) – Školská budova na Kláštornom námestí

Na mieste, kde dnes stojí františkánsky kostol, fara a škola (celý komplex sa vraj kedysi označoval „Čierny kláštor“), stál pôvodne lovecký kaštieľ Čítať ďalej