Články

Z otvorenia ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách

25. septembra 1932 sa v Malackách konala slávnosť otvorenia, resp. odovzdania verejnosti novej školskej budovy – dodnes nesúcej meno Dr. Jozefa Dérera. Pri tej príležitosti mal slávnostný príhovor vtedajší minister školstva a národnej osvety, malacký rodák a syn Jozefa Dérera Dr. Ivan Dérer. Text bol v roku 1934 publikovaný v zbierke Československá otázka, zostavenej z textov tohto politika a niekoľkonásobného ministra z obdobia prvej Československej republiky. Prinášame časť príhovoru, ktorá sa týka Malaciek.

Čítať ďalej

Malacký advokát dr. Jozef Dérer

Pred pár dňami uplynulo 125. výročie narodenia lekára Jozefa Dérera (syna malackého advokáta Jozefa Dérera). Tento rok bude ďalšie výročie, týkajúce sa Dérerovcov a súvisiace s Malackami – 80. výročie otvorenia školy, pomenovanej po Jozefovi Dérerovi. Čítať ďalej

Stroj času – ZŠ Dr. J. Dérera

Budova základnej školy bola postavená za kláštorom v lokalite, ktorá by sa kedysi dala označiť ako kraj mesta. Prvý obrázok je z medzivojnového obdobia. Vtedy bolo okolo školy voľné priestranstvo, na ktorom bolo možné natrafiť aj na hydinu. Čítať ďalej

Genius loci (8) – Budova ZŠ Dr. Jozefa Dérera

V období prvej ČSR rástol počet obyvateľov Malaciek a nedostatok školských priestorov prinútil kompetentných uvažovať o novej budove školy. Obecné zastupiteľstvo dlho riešilo otázku postavenia novej školy, nakoniec rozhodlo, že na vlastné náklady novú školu postaví. Čítať ďalej

Stránky

Významné osobnosti pôsobiace v Malackách

Lekárnik. Narodil sa v roku 1846. Vlastník legendárnej lekárne na dnešnej Záhoráckej ulici. Autor patentov na svetovo uznané Karpatské kvapky i Friedrichov acylpyrín. Zomrel 5. novembra 1911.

Architekt, umelecký staviteľ. Narodil sa 1839, zomrel 1907. V Malackách postavil synagógu, rovnako aj dnes neexistujúcu synagógu v Bratislave. Prestaval do dnešnej podoby pálffyovskú kaplnku v Čiernom kláštore, postavil budovu okresného súdu v Malackách (dnes neexistuje) a štátnej školy na Záhoráckej ulici (dnes Základná umelecká škola).

Advokát, národovec. Narodil sa 26. januára 1856, zomrel 20. marca 1918. Bol aktívny v slovenskej politike. Otec Ivana Dérera. V roku 1932 otvorili novú školu, ktorá nesie jeho meno.

Františkánsky kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 27. marca 1873, zomrel 27. apríla 1935. Vyše desaťročia stál na čele salvatoriánskej provincie františkánov, predtým istý čas pôsobil ako gvardián malackého kláštora. Zakladateľ  františkánskeho gymnázia v Malackách. V roku 1933 mu slávnostne udelili čestné občianstvo Malaciek.

Františkánsky kňaz, pedagóg, historik. Narodil sa 7. mája 1898, zomrel 5. februára 1975. Pôsobil v malackom kláštore, bol učiteľom a zástupcom riaditeľa na františkánskom gymnáziu a správcom internátu. Venoval sa histórii, istý čas bol malackým kronikárom a kronikárom kláštora. Prednášal aj na teologickej fakulte v Bratislave a na na rehoľnej univerzite v Ríme.

Maliar, grafik, ilustrátor. Narodil sa 27. februára 1902, zomrel 21. apríla 1980. V Malackách pôsobil krátky čas ako učiteľ výtvarnej výchovy na františkánskom gymnáziu.

Františkánsky kňaz, maliar, básnik. Narodil sa 26. januára 1902, zomrel 14. júla 1975. Patril medzi predstaviteľov výtvarnej katolíckej moderny. V Malackách sa okrem pastoračnej a umeleckej činnosti venoval aj pedagogickej činnosti. Učil výtvarnú výchovu na františkánskom gymnáziu.

Františkánsky kňaz, básnik. Narodil sa 1. augusta 1905, zomrel 7. apríla 1986. Významný predtaviteľ katolíckej moderny. Istý čas strávil v malackom františkánskom kláštore. Tu sa stretol s poetkou Valériou Reissovou, dcérou židovského majiteľa hostinca na dnešnej Záhoráckej ulici, ktorú pripravoval na krst.

Františkánsky kňaz, historik, knihovník, jazykovedec.Narodil sa 15. mája 1907, zomrel 11. mája 1978. Takmer desať rokov učil dejepis na františkánskom gymnáziu v Malackách. Napísal niekoľko štúdií týkajúcich sa malackej histórie.

Františkánsky kňaz, básnik. Narodil sa 24. decembra 1915. Študoval a maturoval na malackom františkánskom gymnáziu, neskôr tu učil. Bol posledný predstaviteľ om slovenskej katolíckej moderny. Prvá básnická zbierka vyšla Veiglovi v roku 1938, posledná osemnásta v roku 2000. Okrem toho mu vyšli dva výbery z diela a súborné dielo. V roku 2006 dostal v Malackách Zlaté Pálffyho srdce, v tom istom roku mu prezident SR udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Zomrel 17. februára 2010.

[slide title=“Martin Benka“]Maliar, ilustrátor, grafik. Narodil sa 21. septembra 1888. Zomrel 28. júna 1971. Jeden z najvýznamnejších slovenských maliarov. Rodák zo susedného Kostolišťa, v Malackách navštevoval školu a často sa sem vracal. Namaľoval kulisy pre malackých ochotníckych divadelníkov, ktorí pôsobili v sokolovni.

Výtvarník, zberateľ. Narodil sa 25. mája 1895, zomrel 18. februára 1975. Pochádzal z malackej habánskej rodiny džbánkarov. Pôsobil v Malackách, na rôznych miestach Slovenska aj v zahraničí. Na jeho podnet bolo v roku 1975 vytvorené Múzeum Michala Tillnera, ktoré v Malackách pôsobí dodnes.

Herec. Narodil sa 14. októbra 1950. Pochádza z anglickej rodiny, ktorej členovia mali na starosti pálffyovské kone. Detstvo prežil v Malackách, kam sa pravidelne vracia. .Bol dlhoročným členom činohry Novej scény v Bratislave. Často pôsobí v rozhlase, nahráva tiež zvukové knihy. Na svojom konte má desiatky divadelných, filmových a televíznych postáv, najviac ho preslávila postava Martina Benku vo filme Zastretý farebný svet (1978). Je jedným z krstných otcov malackého ochotníckeho Divadla na hambálku.