Zaostrené na veterné koruhvy malackého zámku

Veterné koruhvy mali pôvodne za úlohu ukazovať smer vetra. Plnili teda meteorologickú úlohu, v starších časoch pomáhali pri krátkodobých predpovediach počasia. Je zrejmé, že sa k tomu neskôr pridala aj estetická funkcia. Veterníky sa začali používať na najvyšších miestach budov ako architektonické ozdobné prvky. Niektoré boli aj nositeľmi informácií – ak obsahovali letopočty, skratky textov alebo obrázky s výpovednou hodnotou.

Pôvod veterníkov

Na streche malackého zámku sa nachádzajú štyri veterné koruhvy, v každom rohu jedna. V správe z pamiatkového výskumu, ktorý prebiehal v období 2007-2008, sú opísané takto: “Do makovice je zhora vsadená tyč ukončená hrotom so štyrmi drobnými stočenými prútmi. Na tyči je navlečená otáčajúca sa, plechová zástavka s vyrezávaným okrajom. V zástavke je vyrezaný letopočet 1664, pod ním kruhový medailón so znakom rodu Pálffyovcov – jeleň s kolesom.” Zástavky s letopočtom 1664 sú umiestnené na severnej strane zámku, na južnej je letopočet 1665.

Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Detail zámku z roku 1843. Na rohu je znázornený veterník (Foto: archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Pamiatková správa predpokladá, že veterníky na streche zámku, ktoré boli demontované počas rekonštrukcie v rokoch 2014-2017 a nahradené replikami, pochádzali z 19. storočia. Zrejme kopírovali pôvodné koruhvy zo 17. storočia.

Podľa pamiatkarských zdrojov z 20. rokov 20. storočia označuje letopočet na veterníkoch obdobie prestavby, rozšírenia zámku: “Zámek Malacky vystavěn původně v menším rozměru na místě nynějšího… První přestavba zámku byla provedena v r. 1664 (letopočty na korouhvičkách střešních). Z této doby pochází takřka všechno zdivo zámku, dále většina kleneb v přízemí a komíny.”

Autor snáď mal k dispozícii dokumenty, ktoré my nepoznáme. Ale na základe spomenutého výskumu, na základe vizuálnej analýzy krovu a tiež poznania muriva niektorých komínov môžeme tvrdiť, že minimálne komíny sú z neskoršieho obdobia.

Veterníky po rekonštrukcii

Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Severovýchodný veterník. Vľavo stav okolo roku 1920, v strede v roku 2007. Vpravo replika z roku 2016.
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Severozápadný veterník. Hore fotografia z polovice 20. storočia, vľavo stav v roku 2008 s viditeľnými stopami po staršej oprave pravej časti zástavky. Vpravo stav z roku 2017. Detailisti si všimnú, že číslovka 4 zmenila podobu.
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Juhozápadný veterník, ktorý spadol zo strechy počas víchrice v roku 2008. Hore stav okolo roku 1930, vľavo v roku 2007, dole detail súčasného stavu zástavky. Vpravo replika z roku 2017.
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Juhovýchodný veterník. Na obrázku hore stav okolo roku 1930, dole približne o 20 rokov neskôr. Vľavo stav v roku 2016, pred rekonštrukciou. Detailistom neunikne, že replika na tomto mieste je rovnaká ako na západnej časti južného krídla (obrázok vyššie alebo nižšie), teda bez špicu v strede pravej časti zástavky.

Všetky štyri veterné koruhvy boli počas rekonštrukcie nahradené replikami. Čo sa týka materiálu, nie sú všetky rovnaké. Veterník na severovýchodnom rohu (nad kaplnkou) je z iného materiálu ako zvyšné tri. Ako jediný bol vymenený v prvej etape rekonštrukcie strechy, materiál je zrejme plech s čiernou povrchovou úpravou. Ďalšie tri veterníky, ktoré boli umiestnené na strechu v roku 2017, sú medené.

Pozornosť si zaslúžia aj makovice, teda gule nachádzajúce sa pod kovovými zástavkami. Je zvykom, že pri postavení a rekonštrukcii zámkov alebo kostolov sa do makovíc na strechu alebo na vežu umiestňovali písomnosti a drobné artefakty, z ktorých sa dá dozvedieť viac o vývoji objektu.

V malackom zámku sa však pri nedávnej rekonštrukcii ukázalo, že všetky štyri makovice sú prázdne. Môžeme len hádať, kedy v priebehu uplynulých sto rokov (éra františkánov, vojakov alebo nemocnice) sa “stratilo” dôležité posolstvo umiestnené v spomenutých makoviciach…

Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Jeden z južných veterníkov s letopočtom 1665 krátko pred umiestnením na strechu v lete 2017. (Foto: Martin Macejka)
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Pri rekonštrukcii krovu bolo zreteľne vidieť konštrukciu spojenú s krovom, do ktorej je vsunutá veterná koruhva. (Foto: Martin Macejka)
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Nová drevená základňa koruhvy. (Foto: Martin Macejka)
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Foto: František Hladký
Pálffyovský zámok Malacky, veterník
Osadenie krytu základne a makovice na severozápadnom rohu strechy v lete 2017. (Foto: Martin Macejka)

Zdroje:

  • Sabadošová, E. a kol: Kaštieľ v Malackách. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. I. diel. 2008
  • Podrobný popis kaštieľa v Malackách, objektov a parciel požadovaných majiteľom. Archív Pamiatkového úradu SR. Archív Národného pamiatkového a krajinného centra,  Bratislava, fond Právni predchodcovia ústavu (1918 – 1951). Krabica 60
  • http://stary-web.zastarouprahu.cz/ruzne/korouhve.htm
  • https://en.wikipedia.org/wiki/Weather_vane
  • https://de.wikipedia.org/wiki/Windrichtungsgeber
1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.