Historický seminár Remeslá, živnosti a služby v Malackách

MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa už niekoľko rokov venuje výskumu a spracúvaniu témy remesiel. Na túto tému je zameraný najbližší seminár, ktorý sa bude konať vo štvrtok 5. mája, výstava a zborník. Read more

SÚŤAŽ: Do práce na bicykli aj v Malackách

Do práce musí väčšina z nás dochádzať rôznym spôsobom. Ak dochádzate do zamestnania v Malackách, máme pre vás súťaž. Ak dokážete vytvoriť vo vašej firme/ inštitúcii 2-4 členné družstvo, môžte sa zapojiť! Skúsme v máji dochádzať do práce na bicykli a zviditeľnime tak naše mesto v celoslovenskej výzve!

[wds id=“3″]

Zhrnutie

 • Ak máte možnosť dochádzať na bicykli do práce v Malackách, dohodnite sa s ďalšími 1-3 kolegami a vytvorte tím.
 • ZAREGISTRUJTE SA do súťaže – potrebujete mená členov družstva a IČO zamestnávateľa.
 • Ak ste sa stihli registrovať do 26.4., môžete sa zapojiť do súťaže, ktorá prebieha od 1. 5. do 31. 5. 2016
 • Zapisujte si jazdy do formulára najmenej každých 5 dní, porovnávajte sa s ostatnými.
 • Majte radosť z toho, že robíte niečo pre seba aj pre svoje okolie!
 • Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami.

Podrobné pravidlá

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2016 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
 • Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.
 • Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 • Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2016. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
  • bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
  • zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
  • oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
  • bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy
  • pracovné voľno: dnes sa nepracovalo
 • Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce.
 • Vozokilometre v rámci pracovného času – t.j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).
 • Jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba s možnosťami uvedenými v bode 8, za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.
 • V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať aj to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme boli uskutočnené na bicykli.
 • Organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie.
 • Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Súťažné kategórie

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na národnej úrovni:

 1. samospráva, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
 2. samospráva, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
 3. spoločnosť, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov.

Vyhodnocovať sa budú aj tri kategórie na miestnej úrovni:

 1. v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
 2. v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
 3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Viac informácií nájdete na stránke súťaže.

Malačania vybrali cyklozásahy 2016

Anketa občianskej iniciatívy Malacky na kolo k cyklo-zásahom sa skončila a prinášame vám jej výsledky. Cyklo-zásahy sú malé opatrenia pre zlepšenie mesta Malacky pre cyklistky, cyklistov a cyklodopravu. Sú ľahko realizovateľné, prinášajú okamžitý efekt a dopĺňajú plánované väčšie infraštruktúrne projekty mesta. Read more

Zámek

V Malackách sa v posledných desaťročiach zaužívalo označenie „kaštieľ“ pre niekdajšie šľachtické sídlo. „Idem do zámku“ zase znamená, že idem do zámockého parku. Máme teda zámok alebo kaštieľ? Existujú na to dva pohľady. Read more

Farby Malaciek – Foto týždňa

Colours_of_Malacky2015

Aj krátke decembrové dni majú čosi do seba. Napríklad keď sa vydarí takýto západ slnka. Mesto sa osvetlí, vyfarbí, a tiež v plnej kráse ukáže, že vzory a farebnosť fasád je potrebné vyberať opatrne. Žiadny dom nie je solitér a výsledná podoba je najviac na očiach najmä ostatným obyvateľom štvrte. Read more

Cyklo-zásahy by nemali v rozpočte 2016 chýbať

Na úvod dovoľte jeden nelichotivý fakt: Pre cyklistov sa v Malackách neurobilo v uplynulých rokoch takmer nič. Preto je pre nás pohyb po meste nebezpečný až život ohrozujúci, ako sa v jesennej ankete vyjadrilo 76% cyklistov. Chýba na uliciach priestor, rešpekt aj podpora. Logicky preto prevláda trend „zosadni z bicykla“. Read more

V cirkevnej škole diskusia o slovenskom školstve

„Vzdelávanie na Slovensku je dlhodobo na okraji politického záujmu. Ministerstvo školstva je dlhodobo podriadené pokusom o nové koncepcie často sa striedajúcich ministrov z rôznych politických zoskupení. Za 25 rokov sa v kresle ministra vystriedalo 17 ministrov z 10 politických strán/hnutí. Desať z nich zotrvalo v úrade menej ako rok.“ Read more

Malacké detaily (70) – Odhalenie

Prinášame pokračovanie súťaže pre všetkých pozorných Malačanov a priateľov Malaciek. Uhádnite, kde sa nachádza tento detail a napíšte váš tip do komentára. Pomôcky budú postupne pribúdať. Read more

Video zo spoločnej cyklojazdy

Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je zo sedla koňa. Podobne, krajší pohľad na mesto je aj zo sedla KOLA. Na netradičné pohľady sme špecialistom v Malackách špecialistom práve my a vďaka mladému cyklistovi Marekovi Trnkovi to ani teraz to nebude inak. Presvedčte sa v nasledujúcom netradičnom videu.

autori videa: Marek Trnka a Marian Trnka

Naše poďakovanie patrí všetkým účastníkom a tiež sponzorom, ktorí venovali ceny do súťaže zručnosti a zvončeky:

Gusto Král – Cyklo Šport, Nádražná 1145, Malacky   a   Majo Vasek – KOLO Sport, 1.mája č.12, Malacky

Cyklisti sa pripomenuli Malačanom

Zvončeky vyše päťdesiatich bicyklov dali svojim cinkaním v sobotu ráno Malačanom vedieť, že ich majitelia aktívne podporujú iniciatívu MALACKY na KOLO. Spoločná jazda centrom mesta bola jednou z cyklo-aktivít, ktoré prebehli v rovnaký deň ako Malacká Šošovica. Pozrite sa, čo všetko sa dialo. Read more