Prehliadky malackého starého cintorína so sprievodcami

Starý cintorín v Malackách je miestom odpočinku mnohých zaujímavých ľudí a nachádza sa na ňom veľa hodnotných náhrobkov.

Počas blížiacich sa sviatkov – všetkých svätých a pamiatky zosnulých – bude cintorín rovnako ako vlani dejiskom „dušičkového“ variantu Historických potuliek Malackami. V nedeľu, pondelok a utorok poobede a podvečer bude celkovo šesť prehliadok so sprievodcami. Read more

Konferencia o Mackovi

V sobotu 15. októbra sa v priestoroch malackého kina uskutoční historicky prvá konferencia venovaná Mackovi zo známej pesničky. Read more

Vlado Handl a Maťo Johanes koncertovali na nádvorí zámku (+ video)

S Vladom Handlom sa poznáme už pár rokov, vďaka Jakubovi Valachovičovi a vďaka Malackým pohľadom. Predtým bol naším čitateľom, postupne sa pridal do autorského kolektívu. Read more

Most cez diaľnicu za IKEA bude pre cyklistov na jeseň opäť prístupný

Cyklisti iste poznajú mostík cez diaľnicu, ktorý je východiskom k vojenským lesom, alebo naopak, ku Marheckým rybníkom. Už dlhší čas je žiaľ neprístupný, najprv kvôli skladovaniu dreva, rozbahnenému terénu a teraz kvôli prebiehajúcej výstavbe v rámci areálu spoločnosti IKEA Components. Máme však dobré správy.

Podľa vyjadrenia manažéra výstavby pre rozšírenie závodu IKEA Components, s r. o., Ing. Ľuboša Lesaya, je po ukončení výstavby plánované sprístupnenie mostíka okolo areálu spoločnosti IKEA Components poľnou cestou a jeho napojenie na cyklochodník na Továrenskej ulici. Mostík by mal byť opäť prístupný na jeseň 2016. Dovtedy, prosím, rešpektujme zákaz pohybu na stavenisku v záujme vlastnej bezpečnosti. 

V nasledujúcich mesiacoch sa bude rokovať o spôsobe realizácie. Prehľad trás, ktoré sprístupňuje most je vyznačený na mapke (kliknite pre zväčšenie):

mostik_IKEA

Historické potulky Malackami v lete 2016

Aj tento rok sú pripravené letné historické potulky Malackami. Neformálne večerné dvoj-trojhodinové prechádzky mestom, ktorých cieľom je ukázať Malačanom aj návštevníkom mesta známe pamiatky (farský kostol, čierny kláštor s kryptami, starý cintorín, zámok), ale i menej známe zaujímavé objekty mesta – dolný mlyn, Malinu, obecný dom, prvé sídlisko, sochy, pamätníky a iné. Read more

Prevádzka malackého zámku počas letnej sezóny

Malacký zámok je po vlaňajšej prestávke spôsobenej rekonštrukciou strechy a komínov otvorený a pripravený v letnom období na príchod mnohých návštevníkov. Read more

V máji jazdili Malacky do práce na bicykli

V máji prebiehala celoslovenská kampaň na podporu cyklodopravy s názvom Do práce na bicykli. Malacky sa zapojili prvýkrát a podľa počtu prihlásených zamestnancov (88), tímov (29) aj najazdených kilometrov (11 934) sme si viedli výborne!

Dosiahli sme 11. miesto v rámci Slovenska v počte kilometrov najazdených na obyvateľa, čím sme sa zaradili medzi najviac bicyklujúce samosprávy. Je to skvelý výsledok medzi 60 prihlásenými mestami a obcami. A tiež dôkaz, že sa v našom meste dá do práce jazdiť na bicykli, aj keď na bezpečnosti a cyklotrasách treba pracovať. Prihlásení zamestnanci išli príkladom v tom, ako šetriť životné prostredie a urobiť niečo aj pre svoje zdravie.

Do budúceho ročníka máme pred sebou ďalšiu métu – 17 100 km, teda aspoň 1 km za každého obyvateľa mesta 🙂 Kompletné výsledky pre naše mesto nájdete tu. Jazdite do práce na bicykli aj naďalej, stojí to za to!

Vyhodnotenie súťaže v Malackách:

Najviac kilometrov najazdili tieto tri družstvá:

Najviac kilometrov mali títo jednotlivci:

Najviac tímov do súťaže prihlásila firma FROMM (3).

Najkrajšiu tímovú fotku poslala IKEA.

DPNB_2016_ikea

Historický seminár Remeslá, živnosti a služby v Malackách

MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa už niekoľko rokov venuje výskumu a spracúvaniu témy remesiel. Na túto tému je zameraný najbližší seminár, ktorý sa bude konať vo štvrtok 5. mája, výstava a zborník. Read more

SÚŤAŽ: Do práce na bicykli aj v Malackách

Do práce musí väčšina z nás dochádzať rôznym spôsobom. Ak dochádzate do zamestnania v Malackách, máme pre vás súťaž. Ak dokážete vytvoriť vo vašej firme/ inštitúcii 2-4 členné družstvo, môžte sa zapojiť! Skúsme v máji dochádzať do práce na bicykli a zviditeľnime tak naše mesto v celoslovenskej výzve!

[wds id=“3″]

Zhrnutie

 • Ak máte možnosť dochádzať na bicykli do práce v Malackách, dohodnite sa s ďalšími 1-3 kolegami a vytvorte tím.
 • ZAREGISTRUJTE SA do súťaže – potrebujete mená členov družstva a IČO zamestnávateľa.
 • Ak ste sa stihli registrovať do 26.4., môžete sa zapojiť do súťaže, ktorá prebieha od 1. 5. do 31. 5. 2016
 • Zapisujte si jazdy do formulára najmenej každých 5 dní, porovnávajte sa s ostatnými.
 • Majte radosť z toho, že robíte niečo pre seba aj pre svoje okolie!
 • Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami.

Podrobné pravidlá

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2016 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
 • Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.
 • Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 • Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2016. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
  • bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
  • zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
  • oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
  • bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy
  • pracovné voľno: dnes sa nepracovalo
 • Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce.
 • Vozokilometre v rámci pracovného času – t.j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).
 • Jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba s možnosťami uvedenými v bode 8, za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.
 • V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať aj to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme boli uskutočnené na bicykli.
 • Organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie.
 • Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Súťažné kategórie

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na národnej úrovni:

 1. samospráva, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
 2. samospráva, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
 3. spoločnosť, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov.

Vyhodnocovať sa budú aj tri kategórie na miestnej úrovni:

 1. v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
 2. v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
 3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Viac informácií nájdete na stránke súťaže.

Malačania vybrali cyklozásahy 2016

Anketa občianskej iniciatívy Malacky na kolo k cyklo-zásahom sa skončila a prinášame vám jej výsledky. Cyklo-zásahy sú malé opatrenia pre zlepšenie mesta Malacky pre cyklistky, cyklistov a cyklodopravu. Sú ľahko realizovateľné, prinášajú okamžitý efekt a dopĺňajú plánované väčšie infraštruktúrne projekty mesta. Read more