Nehnuteľné pamiatky Malaciek

Napriek tomu, že v uplynulom storočí boli mnohé historické objekty v Malackách zbúrané a charakter centra mesta sa zmenil, predsa sa tu nachádzajú mnohé zaujímavé stavby, ktoré stoja za pozornosť a stoja za to, aby sme si ich chránili. Našli sme ich viac ako 60.

V meste sa nachádza niekoľko vzácnych pamiatok, zapísaných v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR. Komplex františkánskeho Čierneho kláštora (vrátane kostola, areálu, bášt a múra), farský kostol Najsvätejšej Trojice, pálffyovský zámok s parkom, synagóga, pamätný dom Ľuda Zúbka s pamätnou tabuľou, ďalej pamätná tabuľa v podbrání zámku, pomník padlých, pamätník sovietskej armády, socha sv. Františka Xaverského (uvedeného nesprávne ako sv. Ján Nepomucký), socha sv. Anny a socha sv. Antona Paduánskeho. V pamiatkovom zozname je aj pamätná tabuľa na dome na Hviezdoslavovej ulici, pripomínajúca pobyt štábu sovietskej armády počas druhej svetovej vojny.

Okrem oficiálnych pamiatok je v meste zachovaných mnoho objektov, ktoré tiež sú významné z hľadiska Malaciek a pozoruhodné pre návštevníkov mesta. Preto ich tiež môžeme považovať za pamiatky. Zoznam takýchto stavieb sa objavil pred 20 rokmi v knihe Kapitoly z dejín mesta od autorov Šíp-Trebišovský.

Nadviazali sme na ten zoznam, aktualizovali sme ho a doplnili. Vznikol zoznam 42 budov a komplexov (domov, cintorínov a iných areálov) a 25 menších stavieb (sôch, krížov, pamätníkov, atď.) nachádzajúcich sa v celom meste.

Na výber objektov sme použili podobné kritériá, aké použil V. Šíp (Kapitoly z dejín mesta 2) na výber významných hrobov na starom cintoríne – vek, architektonické hľadisko a význam samotnej budovy v minulosti. Chceme zdôrazniť, že našou ambíciou nie je ambíciou zapísanie uvedených budov do pamiatkového zoznamu, len upozorniť na ich hodnotu a význam pre Malacky. Do zoznamu sme zaradili aj prírodu – územia európskeho významu, dotýkajúce sa Malaciek, a potok Malina.

Uvedomujeme si, že výber je subjektívny, zoznam ešte nie je uzavretý. Preto budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie k článku a vyjadríte svoj názor, prípadne doplníte zoznam o ďalšie objekty.

Trochu problematické je pomenovanie budov – toto sa v priebehu storočia menilo, každá generácia pozná domy pod iným menom. Snažili sme sa uviesť v zátvorke vysvetlenie, o ktorý dom ide, ale aj tak je možné, že všetci budú vedieť presne identifikovať daný objekt.

Mnohé z uvedených domov sme už na Malackých pohľadoch bližšie popísali, v tejto činnosti budeme systematicky postupovať aj naďalej. Zároveň v blízkej dobe tieto objekty zaznačíme do mapy, aby sa Malačania aj návštevníci mesta mohli ľahko zorientovať.

Dolný koniec
1. Mlyn
2. Dom na rohu Záhoráckej a Kozej ulice
3. Najstaršie domy na Záhoráckej (pri ceste, pred mlynom)
4. U koňa
5. Jávorových dom (vedľa farského kostola)
6. Farský kostol
7. Obecný dom (bytové družstvo)

1. mája
1. Starý cintorín
2. Kaplnka pri cintoríne
3. Elektráreň (červená budova oproti cukrárni)

Centrum mesta
1. Škola (dnes ZUŠ)
2. Tatra
3. Komunál (predtým Stern, dnes UniCredit banka)
4. Čierny kláštor s kostolom a baštami
5. Synagóga
6. Sokolovňa
7. Domy na Mierovom námestí (na parkovisku pri križovatke)
8. Okresný súd
9. Kino
10. Dom oproti kinu
11. Bytovky na Partizánskej ulici (najbližšie pri slimáku)
12. Merešov dom (predtým hostinec, dnes potraviny na Radlinského – CBA)
13. Domy na Čulenovej ulici

Rádek
1. Hrádek (oproti Bielej bráne zámockého parku, časť patrí k Liečivým rastlinám)
2. Parnas
3. Zámok s parkom a bránami
4. U Gajdára
5. Vila staviteľa Nuzu (medzi Gajdárom a železničnou traťou)

Zámocká
1. Pomšár (predtým Polákovci, dnes lekáreň a advokátska kancelária na Zámockej ulici)
2. Sternova vila (neskôr Ondrejkovci, na Zámockej pri pošte)
3. Pošta

Železnica a okolie
1. Železničná stanica
2. Sekcia (bytovka na Radlinského vedľa cukrárne)
3. Píla
4. Liehovar (dnes Pepsi cola)

Padzelek

1. Dom Németovcov

Továrenská
1. Kasárne
2. Židovský cintorín

Stupavská
1. Dérerova škola
2. Kaplnka sv. Anny

Vinohrádek
1. Liehovar
2. Majer

Sochy, kríže, pamätníky
1. Sv. František Xaverský (Severínek) – križovatka
2. Sv. Anna – Kláštorné nám.
3. Sv. Anton – Kláštorné nám.
4. Sv. Anton – Družstevná (areál mlyna)
5. Sv. Florián – Záhorácka
6. Najsv. Trojica – Záhorácka
7. P. Mária Víťazná – Brninanska (pri kostole)
8. Sv. Ján Nepomucký – Družstevná
9. Božia muka – smer Kostolište
10. Božia muka – Pezinská ul.
11. Božia muka – Rádek
12. Božia muka – Brnianska
13. Kríž Brnianska
14. Kríž – Záhorácka
15. Kríž – Pezinská
16. Kríž – Stupavská (tri kríže)
17. Grotta – Zámocký park
18. Grotta – Na brehu
19. Pomník padlých – Radlinského
20. Pamätník Červenej armády – Kláštorné nám.
21. Pamätník SNP – Nám. SNP
22. Pamätník na víťazný koniec 2. sv. vojny – 1. mája
23. M. R. Štefánik – Mierové nám.
24. Tritón vo fontáne – Kláštorné nám.
25. Pálffyovský náhrobok psa – Tri duby

Príroda
1. Územia európskeho významu
2. Malina

Foto: Martin Macejka a Jozef Ježek

6 komentárov
 1. Milan Ondrovič
  Milan Ondrovič hovorí:

  Inak podľa môjho názoru stoja za povšimnutie aj niektoré pôvodné rodinné domy na Sládkovičovej ulici. Myslím, že tam je najužší dom v Malackách 🙂 a možno by sa ešte niečo našlo.

 2. Martin Macejka
  Martin Macejka hovorí:

  Budova ZUŠ do zoznamu samozrejme patrí, má viac ako sto rokov, svoju históriu, staval ju Terebessy. Na Sládkovičovu sa určite pozrieme, aj rodný dom Ľ. Zúbka by tam mal byť. Vďaka za tip.

 3. Pavol Mlynárik
  Pavol Mlynárik hovorí:

  a budove ktorej ja byvam vedla 1.ZŠ byvale papiernictvo a knihviazačstvo u Mikšíkov

 4. Martin Macejka
  Martin Macejka hovorí:

  Aj tato budova je dobrý tip. Palo, skús zistiť o tej budove viac informácií a ak môžeš, pošli mi ich mejlom (mato.macejka@gmail.com). Dík.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.